روز گذشته سایت آینده با انتشار خبری به مقایسه فروش دو فیلم «اخراجی ها۳» و «ورود آقایان ممنوع» پرداخت.

این سایت خبری در این مطلب که با عنوان «برادر ده نمکی، تحویل بگیر» منتشر شد، در تحلیلی با ساده‌اندیشی علت فروش میلیاردی «اخراجی ها۳» را حمایت های دولتی و امدادهای غیبی از این فیلم دانسته و فروش دومیلیاردی «ورود آقایان ممنوع» را در زمانی کمتر از «اخراجی ها۳» دلیلی بر رد تایید محتوای آن از سوی مخاطب قلمداد می کند.

انتشار این خبر که بیشتر شبیه عقده‌گشایی به خاطر فروش میلیاردی قسمت های اول و دوم اخراجی ها است، همراه با انتشار تصویری هتاکانه است که نشان دهنده خشم مضاعف گردانندگان این سایت از اقبال عمومی به سه گانه اخراجی هاست.

واکنش سریع و به جای برخی سایت ها به انتشار این خبر موهن باعث شد تا سایت مذکور از عمل ناپسند خویش عقب نشینی کرده و اقدام به حذف تصویر از خبر مذکور کند.

لازم به ذکر است که قسمت های اول و دوم اخراجی ها هنگامی به فروش میلیاردی رسیدند که بسیاری از فیلم ها از مرز چند صد میلیون هم عبور نمی کردند و منتقدین از قهر مخاطب با سینما خبر داده و به دنبال راه چاره ای برای این امر بودند، و هر چند نقدهای فروانی به سه گانه اخراجی ها وارد است اما رونق امروزی سینما را باید به نوعی مدیون «اخراجی ها» دانست که توانست مخاطب را به ظهور فیلم هایی که در قالب طنز تلخ خویش مزامین مورد نظر را به مخاطب القا کنند، امید وار کرد.

منبع: http://www.teribon.ir/archives/64634